Privacy reglement Stasse Support

Onder Stasse Support vallen de websites www.jijonderneemthet.nl, www.online-academie-jijonderneemthet.nl en www.carryyourself.nl. In dit privacyreglement beschrijf ik de verwerking van persoonsgegevens die via deze websites verkregen worden. Ook staat in dit privacyreglement beschreven hoe Stasse Support met andere verkregen persoonsgegevens omgaat.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Stasse Support?

- Voornaam

- Achternaam

- Straat, postcode en woonplaats

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Voortgang gegevens over de aard en doelen van het advies of de begeleiding door Stasse Support

 

Hoe verkrijgt Stasse Support deze informatie en op welke manier wissel je informatie uit met Stasse Support?

Doordat je op één van de genoemde websites je gegevens invult, je inschrijft voor de nieuwsbrief of doordat ik je gegevens noteer bij een sessie, workshop of een coaching. Ook via Facebook, LinkedIn en Instagram kan je gegevens achterlaten. Denk ook aan de besloten FB groepen die ik voor verschillende klantgroepen heb aangemaakt. Ook via een contactformulier en via het reageren op een blog laat je gegevens achter op mijn sites.

 

Hoe lang, hoe en waarom bewaart Stasse Support je gegevens? Met wie deel ik gegevens?

Je persoonlijke gegevens bewaar ik niet langer dan strikt persoonlijk. Deze zijn digitaal opgeslagen op mijn laptop en pc via OneDrive met een persoonlijk account en een wachtwoord. Iedere klant heeft zijn eigen map in mijn OneDrive. Laptop en pc zijn beveiligd met een wachtwoord dat regelmatig wordt aangepast. Eventuele stagiaires die bij Stasse Support stage lopen krijgen een eigen emailadres maar kunnen niet bij de persoonlijke gegevens. Gegevens die nodig zijn voor de werkzaamheden worden per keer verstrekt en na de stageperiode wordt het emailadres opgeschoond. Ook tekent elke stagiaire een geheimhoudingsovereenkomst.

Naw gegevens en de omschrijving van het contact staan in de factuur en mijn administratiekantoor (Aamaron) verwerkt deze gegevens. In geval van computerproblemen werk ik samen met CompleteCloud. Indien nodig of bij problemen geef ik deze partij toestemming om in mijn pc of laptop te werken om de problemen op te lossen. Met beide heb ik een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Verder worden je gegevens met niemand binnen of buiten mijn organisatie actief gedeeld, anders dan met gerechtigde organisaties zoals de Belastingdienst als deze hierom vraagt. In alle andere gevallen volstrekt anoniem, bijvoorbeeld bij intervisie.

Stasse Support bewaart voor de Belasting de gegevens zeven jaar zoals voorgeschreven. Na deze periode worden elk jaar de gegevens gewist en verwijderd van mensen die geen klant meer zijn geweest van Stasse Support in de afgelopen zeven jaar.

Stasse Support bewaart je gegevens om je een factuur te kunnen sturen, maar ook voor een nieuwsbrief of persoonlijke mail. Daarnaast bewaart Stasse Support gegevens om haar diensten uit te kunnen voeren en producten toe te kunnen sturen.

 

Wat doet Stasse Support om je gegevens te beveiligen?

Stasse Support werkt met https:// beveiligde websites en werkt met wachtwoorden bij digitaal opgeslagen bestanden. Daarnaast beperk ik het aantal mensen die bij mijn gegevens kunnen komen, zoals hierboven vermeld.

 

Verwerkingsovereenkomsten

Stasse Support werkt ook met andere bedrijven samen om je diensten aan te kunnen dienen. Denk hierbij aan de websites, nieuwsbrieven en social media. Dropbox en OneDrive zijn bedrijven die gegevens van Stasse Support opslaan. Jimdo is de partij die mijn websites levert, Facebook, Instagram, Mailchimp zijn partijen die het online werken mogelijk maken. Al deze partijen hebben verwerkingsovereenkomsten opgesteld.

 

Contactgegevens Stasse Support

Cisca Stasse

Vlietzicht 14

3319 WJ DORDRECHT

Telefoonnummer 06-81197637

Mailadressen die verbonden zijn aan Stasse Support zijn info@jijonderneemthet.nl en info@carryyourself.nl. Je kan één van deze mailadressen gebruiken. Het emailadres cisca@jijonderneemthet.nl is specifiek ingesteld om je vragen te stellen over dit privacyreglement en ook kan je dit emailadres gebruiken om de gegevens die Stasse Support bewaart in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Je kan altijd je toestemming intrekken of bezwaar aantekenen tegen de gegevens die Stasse Support van je bewaard.

Daarvoor is het noodzakelijk dat de persoon zelf dit verzoek indient, daarom worden alleen persoonlijke verzoeken in behandeling genomen en bij voorkeur laat ik je persoonlijk zien hoe je gegevens worden bewaard en hoe ik ze verwijder als je hier een verzoek toe indient. Stasse Support zal er alles aan doen om je gegevens te beveiligen en onrechtmatig gebruik tegen te gaan.